Meet je vitaliteit
Home Meet je vitaliteit Voor wie Contact

Hoe belangrijk is mentale vitaliteit?

Met name de laatste jaren legt de permanent veranderende samenleving zware druk op ons en de manier hoe we leven. Technologische ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel. De toename van digitalisering, automatisering en robotisering in het dagelijkse leven is bijna niet bij te benen. Dit alles zorgt ervoor dat we steeds meer prikkels ervaren. Zowel positieve als negatieve. Al deze prikkels hebben invloed op ons normale gedrag, onze emoties en de manier waarop we naar de wereld kijken. Onze mentale conditie komt steeds meer onder druk. We weten dat een vitaal brein zorgt voor beter functioneren in werk en privé! Het functioneren van ons brein heeft namelijk directe gevolgen voor iemands gedrag, gevoel en emoties.

Hoe vitaal is je brein?

Goed, of liever beter functioneren in werk en privé willen we allemaal! Om beter te kunnen functioneren wil je goed in je vel zitten. Daar zorgt een mentaal fit brein voor. Mentale vitaliteit heeft te maken met de mate waarin we met emoties kunnen omgaan, zaken kunnen relativeren en reageren op drukke en hectische situaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan stressbestendigheid, flexibiliteit en veerkracht. Gelukkig hebben we hier steeds meer aandacht en middelen voor. Twijfel aan het nut van een vitaal brein? Lees wat een vooraanstaande Nederlandse professor Neuropsychologie zegt over een vitaal brein.

Wat willen we bereiken?

Het leven en werken van mensen duurzaam verbeteren door objectief inzicht te geven in de werking van het brein via de inzet van neurotechnologie.

Beschouw het als een Kick-start van je persoonlijke ontwikkeling en de wegwijzer naar persoonlijk geluk. We willen de drempel voor een meting omlaag brengen. Nu komen mensen voor een meting, waarbij ze al weten dat er iets met hen aan de hand is. Ze willen bewust hulp.

We willen ook diegenen aanspreken die nieuwsgierig zijn of ze hun brein goed of beter kunnen gebruiken voor werk of privé. Of die door een lage drempel sneller ontdekken dat ze op weg zijn naar een burn out. Dit laatste aspect is niet alleen voor de werknemer van groot belang, ook de werkgever kan hier zijn of haar voordeel mee doen.

En we willen dat organisaties vol gebruik maken van de voordelen die beschikbare skills van (toekomstige) medewerkers bieden binnen de doelstellingen, ambities, context en markt van de organisatie. Actief en onbevooroordeeld meten van je vitaliteit verhoogt de kwaliteit en efficiency van de organisatie. Op elk niveau waar gepresteerd wordt.